نویسنده = رضا واعظی
تعداد مقالات: 2
1. نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 31-43

رضا واعظی


2. تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 45-66

رضا واعظی؛ شهلا سهرابی