کلیدواژه‌ها = جو سازمانی
بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-41

10.22111/jipaa.2021.136833

شبنم زرجو؛ غلامرضا طالقانی؛ بهزاد احمدبیگی