کلیدواژه‌ها = حکمرانی
حکمرانی مشارکتی و اهمیت آن در مبارزه با فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22111/jipaa.2022.335127.1050

محمدشعیب عارفی


حکمرانی و توسعه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400

10.22111/jipaa.2021.132971

علی اصغر پورعزت