نمایه نویسندگان

آ

 • آفتابی، بختیار شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-114]

ا

 • ابراهیم پور، حبیب تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • احمدبیگی، بهزاد بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]
 • اسدزاده، علیرضا مبانی فلسفی نهضت‌های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی سنتی به مدیریت ارزش عمومی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 41-75]
 • اسدزاده، علیرضا طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • اکبری، سهند نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 77-88]

ب

 • بیگدلی، پیمان بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]

پ

 • پورحسن، ریحانه ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 89-103]
 • پورعزت، علی اصغر حکمرانی و توسعه [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • پورعزّت، علی‌اصغر بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-29]

د

 • درودی، هما بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]
 • دقتی، عادله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]

ر

 • رسولی، عطیه مدیریت تضاد کار و زندگی با برنامه‌های کارمندیاری در شرایط بحران اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • رشیدی، محبوبه طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • رضایتی چرانی، افسانه بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]

ز

 • زاددوستی، پروانه ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • زاددوستی، فرزانه ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • زرجو، شبنم بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]

س

 • سلطان پناه، هیرش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-114]
 • سلطان پناه، هیرش سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 115-127]
 • سهرابی، شهلا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • سیدرضایی، میر یعقوب بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-29]

ش

 • شیخی، حسن سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 115-127]

ص

ط

 • طالقانی، غلامرضا بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]

ع

 • عسگرنژاد نوری، باقر تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]

ف

 • فرج زاده، ثریا تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]

ق

 • قلی پور، آرین مدیریت تضاد کار و زندگی با برنامه‌های کارمندیاری در شرایط بحران اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

م

 • ملکی، مصطفی طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • مهدی‌بیگی، نجمه سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-60]

ن

 • نرگسیان، عباس مبانی فلسفی نهضت‌های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی سنتی به مدیریت ارزش عمومی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 41-75]
 • نعمت الهی، حمیدرضا بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]
 • نیک منش، شمس الدین بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]

و

 • واعظی، رضا نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
 • واعظی، رضا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]

ی

 • یعقوبی، اسماعیل سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-60]
 • یعقوبی، نورمحمد ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 89-103]
 • یعقوبی، نورمحمد ارتقاء کیفیت حکمرانی؛ به سوی آینده‌ای بهتر [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • یعقوبی، نورمحمد شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]