نمایه نویسندگان

آ

 • آفتابی، بختیار شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-114]
 • آهنگ، فرحناز توسعه اجتماع‌محور: واکاوی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع‌محور خط‌‌مشی‌ها [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 169-190]

ا

 • ابراهیم پور، حبیب تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • ابراهیم پور، حبیب ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 103-128]
 • احمدبیگی، بهزاد بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]
 • اسدزاده، علیرضا مبانی فلسفی نهضت‌های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی سنتی به مدیریت ارزش عمومی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-75]
 • اسدزاده، علیرضا طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • اسلامی، قاسم کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 37-72]
 • اکبری، سهند نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-88]
 • اکبری، سهند مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 3-36]
 • ایمانی، عبدالمجید توسعه اجتماع‌محور: واکاوی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع‌محور خط‌‌مشی‌ها [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 169-190]

ب

 • بیگدلی، پیمان بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]
 • بیگی فیروزی، الله یار ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 103-128]

پ

 • پورحسن، ریحانه ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-103]
 • پورعزت، علی اصغر حکمرانی و توسعه [دوره 1، شماره 1، 1400]
 • پورعزت، علی اصغر شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 3-52]
 • پورعزّت، علی‌اصغر بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 147-175]

ح

 • حاجی وند، علی عارضه‌یابی و اولویت‌بندی چالش‌های اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی با تأکید بر سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 129-168]
 • حسین پور، داوود عارضه‌یابی و اولویت‌بندی چالش‌های اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی با تأکید بر سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 129-168]

خ

 • خوراکیان، علی رضا کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 37-72]
 • خورشیدی، کتایون شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 3-52]

د

 • درودی، هما بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]
 • دقتی، عادله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 37-72]
 • رحیمی، محبوبه توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 73-102]
 • رسولی، عطیه مدیریت تضاد کار و زندگی با برنامه‌های کارمندیاری در شرایط بحران اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • رشیدی، محبوبه طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • رضایتی چرانی، افسانه بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]

ز

 • زاددوستی، پروانه ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • زاددوستی، فرزانه ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • زارعی متین، حسن شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 3-52]
 • زرجو، شبنم بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]

س

 • سالاری، سلمان کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 37-72]
 • سلطان پناه، هیرش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-114]
 • سلطان پناه، هیرش سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-127]
 • سلیمی ترکمانی، حسین ارائه مدل جعبه سیاه انتقال آموزش در توسعه کارکنان با رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 181-214]
 • سهرابی، شهلا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-198]
 • سیدرضایی، میر یعقوب بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 147-175]
 • سید نقوی، میرعلی توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 73-102]

ش

 • شیخی، حسن سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-127]

ص

ط

 • طالقانی، غلامرضا بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-41]

ع

 • عباسیان، عزت اله تعیین نقش بودجه‌ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-78]
 • عسگرنژاد نوری، باقر تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • عسگرنژاد نوری، باقر ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 103-128]

ف

 • فرج زاده، ثریا تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • فرهادی، امین عارضه‌یابی و اولویت‌بندی چالش‌های اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی با تأکید بر سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 129-168]

ق

 • قاسمی، محمد نقش درک کارمند از گوش‌سپاری سرپرست برخستگی عاطفی، قصد خروج و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 79-102]
 • قلی پور، آرین مدیریت تضاد کار و زندگی با برنامه‌های کارمندیاری در شرایط بحران اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • قلی پور، آرین مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 3-36]

گ

 • گریوانی، آتنا بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 143-180]

ل

 • لطفی، شراره ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 103-128]

م

 • محجوب، علی ارائه مدل جعبه سیاه انتقال آموزش در توسعه کارکنان با رویکرد فراترکیب [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 181-214]
 • محمودزاده احمدی نژاد، شهریار درآمدهای رانتی و تاثیر آن بر روی ظرفیت دولت‌‏ها در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 103-142]
 • مرتضوی، سعید کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 37-72]
 • ملکی، مصطفی طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-85]
 • منتظر عطائی، ربابه بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 143-180]
 • منتظر عطائی، محبوبه بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 143-180]
 • مهدی‌بیگی، نجمه سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-60]

ن

 • نامدار جویمی، احسان نقش درک کارمند از گوش‌سپاری سرپرست برخستگی عاطفی، قصد خروج و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 79-102]
 • نرگسیان، عباس مبانی فلسفی نهضت‌های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی سنتی به مدیریت ارزش عمومی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-75]
 • نرگسیان، عباس مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 3-36]
 • نعمت الهی، حمیدرضا بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]
 • نعمت الهی، حمیدرضا تعیین نقش بودجه‌ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-78]
 • نیکخواه، مجید توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 73-102]
 • نیک منش، شمس الدین بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 103-124]

و

 • واعظی، رضا نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-43]
 • واعظی، رضا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-198]

ی

 • یزدانی، حمید رضا شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 3-52]
 • یعقوبی، اسماعیل سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-60]
 • یعقوبی، نورمحمد ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-103]
 • یعقوبی، نورمحمد ارتقاء کیفیت حکمرانی؛ به سوی آینده‌ای بهتر [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • یعقوبی، نورمحمد شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]