دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-146 
7. بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی

صفحه 103-124

شمس الدین نیک منش؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ افسانه رضایتی چرانی


8. ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

صفحه 125-146

سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاددوستی؛ پروانه زاددوستی