راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش

 -ساختار مقاله

 - مشخصات نویسندگان مقاله در صفحه جداگانه:  (عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان)

 نامنویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود(رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی)

 - فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان: (صفحه اول عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته­های اصلی (حداکثر250کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)

 - صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل : مقدمه ، بیان مسأله ، اهمیت و اهداف ، مروری بر پیشینه تحقیق و چارچوب نظری ، پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش ، روش تحقیق شامل روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ؛ یافته ها، مقایسه آن با یافته های سایر پژوهش­ها و نظریه­ها و نتیجه­گیری ( ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها ) ، فهرست منابع .

 

شیوه تنظیم منابع

 نحوه ارجاع­دهی درون متن

ارجاعات مقاله در متن، با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و شماره صفحه (همگی داخل پرانتز) آمده و در پایان مقاله اطلاعات کامل کتابشناسی به روشی که در ادامه خواهد آمد، بیاید.

 

قواعد استناد منبع در متن به روش APA:

۱) وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد:

(نام خانوادگی، سال نشر اثر) مثل (احمدی، ۱۳۷۸)

* نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و...

۲) وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد:

نام خانوادگی هر دو نفر ذکر می‌شود. بعد از نام خانوادگی نفر اول هم می‌توان واو عطف گذاشت و هم علامت ویر‌‌‌گول.

(نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی دوم، سال نشر اثر) مثل (احمدی و اسدی، ۱۳۸۰)

۳) وقتی اثر سه تا پنج پدید‌آورنده دارد:

برای اولین استناد نام همه ذکر می‌شود، در دفعات بعدی فقط اولین نفر و کلمة دیگران می‌آید.

مثال: استناد اول: (اسدی، حسنی، محمدی، شایان، ارجمند، ۱۳۸۴) استناد دوم: (اسدی و همکاران، ۱۳۸۴)

* در انگلیسی معادل کلمه دیگران، "et al"می‌آید.

* اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می‌شود دیگر نیازی به ذکر تاریخ نیست.

۴) وقتی اثری بیش از پنج مؤلف دارد:

وقتی اثری شش مؤلف یا بیشتر دارد، فقط نام خانوادگی مؤلف اول می‌آید (حتی در اولین استناد) و به دنبال آن کلمه «همکاران»

و سپس تاریخ انتشار اثر.

* در فهرست منابع نام همه مؤلفان می‌آید.

۵) اگر نام پدید‌آورنده در متن اصلی آمده است، بلافاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می‌آید.

مثل: شفیعی و عباسی (۱۳۷۹)، معتقدند که ...

6) اگر از متنی استفاده می‌شود که به دو یا چند متن چاپی مربوط است، در پایان متن، نام دو یا چند پدیدآورنده به ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام نوشته می‌شود. در این صورت افراد با «؛» از هم جدا می‌شوند.
مثال: ( اکبری، ۱۳۸۵؛ تابنده، ۱۳۷۸؛ محمدی، ۱۳۸۰)

منابع

بخش منابع (Reference)، فهرست آثار و اسنادی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده ‌است می‌آید. منابع در انتهای مقاله و پس از نتیجه­گیری در دو بخش فارسی و انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا و بدون ذکر شماره، مرتب می‌شوند و هر اثر فقط یک بار می‌آید. در مقاله باید به همۀ مراجع و منابع اشاره شود. مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد APA (نمونه­های زیر) ذکر شوند. در صورت اشاره به مرجع آلمانی، روسی و غیره، همۀ اطلاعات باید به انگلیسی برگردانده شود و فقط عنوان مرجع را می­توان به زبان غیرانگلیسی نوشت.

در ذکر هر اثر یا منبع، چهار دسته اطلاعات زیر لازم است که باید به دنبال هم بیاید: ۱) مؤلف یا مؤلفان؛ ۲) تاریخ انتشار اثر؛ ۳) عنوان اثر و ۴) اطلاعات مربوط به انتشار اثر ( محل انتشار اثر و نام ناشر).

منابع فارسی را با قلم B Nazanin pt11 مراجع انگلیسی را با pt Calibri10 نظیر نمونه­های زیر تایپ کنید:

 

۱) کتاب (دارای یک مؤلف):

مثال: علی‌آبادی، خدیجه. (۱۳۶۸). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام ‌نور

* اگر کتاب ویرایش دوم یا بیشتر باشد باید آن را نیز پس از عنوان کتاب در داخل پرانتز ذکر کنید.

مثل: سیف، علی‌اکبر. (۱۳۶۸). روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش. (ویرایش سوم). تهران: آگاه

* کتاب‌هایی دارای دو مؤلف یا بیشتر نیز با ذکر نام تمام نویسندگان، به ترتیبی که در اثر اصلی آمده، نوشته می‌شود. برای کتاب‌هایی که هنوز چاپ نشده‌اند، از کلمه زیر چاپ (inpress) استفاده می‌شود.

۲) کتاب‌هایی که به جای مؤلف، با عنوان سازمان‌ها و نهاد‌ها منتشر شده‌اند.

در این صورت‌ به جای نام مؤلف، نام سازمان مربوط می‌آید. مانند:

مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۶۲). واژه‌نامه آموزش و پرورش: فارسی ـ انگلیسی. تهران: مؤلف.

* وقتی نویسنده کتاب و ناشر یکی هستند، پس از ذکر محل انتشار کتاب، کلمه مؤلف (در انگلیسی author) می‌آید.

مثل نمونه بالا و یا مثال زیر: هومن، حیدر‌علی. (۱۳۵۴). اندازه‌گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. تهران: مؤلف.

۳) کتاب‌هایی که به جای مؤلف، ویراستار یا گرد‌آورنده دارند به صورت زیر نوشته می‌شوند:

مثال: شفیع‌آبادی، عبدالله (گرد‌آورنده). (۱۳۷۴). مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۴). کتاب‌های ترجمه شده:

ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان کتاب، عنوان کتاب و سپس نام مترجم می‌آید. مثل:

هرگنهان، بی.آر و اولسون، ام. اچ. (۱۳۷۴). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، (ترجمه علی‌اکبر‌ سیف).تهران: دانا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۳).

۵) جزوه و بروشور

اطلاعاتی که برای جزوه ، بروشور (دفترچه راهنما)، گزارش و مانند اینها داده می‌شوند، نظیر همان اطلاعاتی هستند که برای کتاب‌های کامل داده می‌شوند، با این تفاوت که بعد از این نوع آثار در داخل علامت [ ] نام جزوه، گزارش، بروشور و غیره ذکر می‌شود. مثل:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاونت آموزشی. (اردیبهشت ۱۳۷۴). خلاصه مسائل تحصیلات تکمیلی در ایران. [گزارش]. تهران: مؤلف.

۶) مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های تخصصی

ابتدا نام مؤلف، سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله می‌آید. مثل:

محمد‌زاده، داوود. (۱۳۶۸). اصول پرسشگری. دانشنامه، ۱۲ ، ۶۰- ۴۵

* نام مجله و شماره آن پر‌رنگ‌تر چاپ می‌شود نه نام مقاله.

* در انگلیسی فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتاب بزرگ نوشته می‌شود ولی حروف اول تمام کلمات عنوان مجله بزرگ نوشته می‌شوند.

سایر نکات 

 - مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله، جنبه تحلیلی، مروری، پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای اهداف مجله باشد .

 - مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد.

 - مقالـه در مـحیط نرم افزاری word 2003  قلم متنBNazanin13 ، عنوان مقالـه Titr 16 (حاشیـه­ها از بالا3/3 پایین 5/3 چپ 6/4  و راست 5/4 سانتی متر) حداکثر 15 صفحه تایپ شود و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه http://jipaa.ir   ارسال گردد. و ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول، نمودار، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود .

- جهت بررسی اولیه الزامی است که فایل اصلی مقاله بدون اسم نویسندگان باشد و مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه ارسال شود .

 پست الکترونیک مجله:  info@jipaa.ir