کلیدواژه‌ها = مدیریت هوشمند
سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-60

10.22111/jipaa.2021.136834

نجمه مهدی‌بیگی؛ اسماعیل یعقوبی