کلیدواژه‌ها = حکمرانی سازمانی
کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 37-72

10.22111/jipaa.2021.154559

سلمان سالاری؛ فریبرز رحیم نیا؛ علی رضا خوراکیان؛ سعید مرتضوی؛ قاسم اسلامی