حکمرانی و توسعه

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سال‌هاست که کشور ما درصدد توسعه اقتصادی و اجتماعی خود برآمده و ازاین‌رو از انواع سبک‌ها و شیوه‌های برنامه‌ریزی توسعه، استفاده کرده است که شماری از این تلاش‌ها، ناکامی پایدار بوده است؛ بنابراین، آسیب‌شناسی دلایل و عوامل عدم موفقیت و پیشران‌های شکست، در اولویت مطالعات متخصصان قرار گرفته است و فضایی برای مطالعات چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای را شکل داده که محور اصلی این مطالعات، واژه «حکمرانی» است. حکمرانی معمولاً در کن، واژگانی چون اداره، مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه، سبک‌های گوناگونی از شیوه‌های راهبری منابع ملّی را مدنظر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت، حکمرانی ابزار اصلی در توسعه به شمار می‌آید. به همین منظور، انجمن مدیریت دولتی ایران، در اقدامی دورنگر، بخشی از وجهه همت خود را معطوف به مطالعات حکمرانی و توسعه نموده تا از این طریق بتواند به تدریج ظرفیت تحلیل اندیشه دانشمندان و دانش‌پژوهان را حول محور این موضوع مهم متمرکز نماید و توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance and Development

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Pourezzat
Professor, Department of Public Adminisration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For many years, our country has been striving for its economic and social development and therefore has used a variety of development planning styles and methods, some of which have been a persistent failure; Therefore, pathology of the causes and factors of failure and failure drivers has been prioritized by experts and has created a space for multidisciplinary and interdisciplinary studies, the main focus of which is the term "governance". Governance in Cannes usually refers to terms such as administration, management, planning and development, different styles of national resource management practices; Therefore, it can be said that governance is the main tool in development. To this end, the Public Management Association of Iran, in a far-reaching action, has focused part of its efforts on governance and development studies in order to gradually focus and develop the capacity to analyze the thought of scientists and scholars around this important issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance. Development. Management