شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 استاد، گروه بازرگانی و کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، گروه بازرگانی و کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.

4 فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران. دانشگاه رازی رییس تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

10.22111/jipaa.2022.333141.1048

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آینده دانشگاه‌ها و تبیین روابط فی‌مابین آن‌ها در کشور انجام شده است. بدین منظور ابتدا مهم‌ترین پیشران‌های آینده آموزش عالی، مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس با بهره‌گیری از روش تحلیل تأثیر متقابل، ماتریس عوامل کلیدی به‌‌صورت پرسشنامه طراحی شد و پس از توزیع در بین خبرگان، جهت تعیین تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر و جایگاه آن‌ها، داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزار میک‌مک مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که عوامل «میزان مداخلات دولت و نهادهای موازی»، «شیوه مدیریت در آموزش عالی»، «مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی‌نفعان»، «بحران‌ﺷناسی و آینده‌پژوهی با مشارکت ذی‌نفعان آموزش عالی»، «پارادایم و نظام اقتصادی»، «ایجاد تنوع در منابع مالی پایدار»، «تعاملات بین‌المللی» و «رابطه متقابل آموزش عالی با صنعت و بازار کار» دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر پیشران‌ها هستند. همچنین عواملی از جمله «شیوه خط‌مشی‌گذاری در فناوری» و «شیوه مدیریت در سطح کلان و سیاست‌های عمومی»، متغیرهای اثرگذاری تلقی شدند که روی عوامل وابسته به ‌شدت اثرگذار هستند و همراه با دیگر متغیرهای تأثیرگذار، آموزش عالی را به سمت «کیفیت‌گرایی»، «در نظر گرفتن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع مناطق کشور و اولویت‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﭘﺎﯾﺪار»، و همچنین «سرمایه‌گذاری در علوم و ایجاد توانایی تولید آن‌ها» پیش می‌برند. بنابراین می‌توان گفت که حرکت به ســمت کاهش مداخلات دولت و دستگاه‌های موازی متعدد و تقویت و به‌کارگیری شیوه‌های مدیریتی کارآمد و در نظر گرفتن ‌ضــرورت بحران‌ﺷناسی و آینده‌پژوهی با مشارکت ذی‌نفعان آموزش عالی برای رســیدن به آینده‌ای بهتر، توأم با مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی‌نفعان، می‌تواند از مهم‌ترین موارد حرکت به سوی آینده مطلوب آموزش عالی محسوب شده و نویدبخش آینده‌ای روشن برای آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Analyze the Key Factors Affecting the future of Higher Education with an Interaction Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Hassan Zarei Matin 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
  • katayoun khorshidi 4
1 Professor, Department of Public Adminisration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Bussiness, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Bussiness, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom
4 ut
چکیده [English]

This study aims to identify the most important factors affecting the future of universities and explain the relationship between them in the country. To this end, the most important future drivers of higher education were first identified; Then, using the interaction analysis method, the matrix of key factors was designed as a questionnaire and after distribution among experts, to determine the impact of factors on each other and their position, the data collected through software Mikomak was analyzed. Findings indicate that the factors are "the extent of government and parallel institutions interference", "management style in higher education", "accountability, responding and listening to the voices and needs of stakeholders", "crisis and futures research with the participation of higher education stakeholders", "The economic paradigm and system", "diversification of sustainable financial resources", "international interactions" and "the interrelationship of higher education with industry and the labor market" have a very high impact on other drivers. Also, factors such as "policy-making style in technology" and "macro-level management style and public policies" were considered as influential variables that affect the highly dependent factors, and along with other influential variables, higher education lead to "quality orientation", "taking into account the diverse needs of the regions of the country and the priorities of sustainable balanced development" as well as "investing in science and creating the ability to produce them"; Therefore, it can be said that moving towards reducing government interventions and multiple parallel institutions and strengthening and applying efficient management methods and considering the need for crisis and futures research with the participation of higher education stakeholders to achieve a better future. , Combined with responsibility, responding and listening to the voices and needs of stakeholders, can be considered one of the most important steps in moving towards a desirable future of higher education and a promising bright future for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Futures Studies
  • Key Factors
  • Impact Analysis