الزامات طراحی و آفرینش روش در دانش مدیریت و علوم پیچیده، با درنظر گرفتن چالش مواجهه مدبرانه با ارزش‌‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22111/jipaa.2022.358086.1074

چکیده

در گذر تاریخ علم، روش‌شناسی‌های گوناگونی طراحی و توصیه شده‌اند که گاهی سال‌ها بلکه قرن‌ها بر سنت‌های علمی دانشگاه‌ها، سیطره افکنده‌اند. با توسعه دانش و افزایش تنوع تخصص‌ها و رویکردها و شکل‌گیری علوم میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای، نوعی سردرگمی در روش‌ها و شیوه‌های آزمون دستاوردهای علمی ایجاد شده است که پیامد آن، در مواردی نفی اعتبار روش و در مواردی تقلیل تلاش‌های علمی به تکرار روش‌های مکانیکی برای تولید انبوه دانش است. در دانش مدیریت به لحاظ سروکار داشتن با انسان‌های در حال پدیداری و بازیگر، معنی‌گریزی در مواجهه مدیران دولتی با واقعیت‌های لازم، معنی‌پردازی کاذب یا دروغین در مدیریت دولتی، پدیده‌ای آنی برخی از مسائل مدیریت دولتی، چالش‌های روش‌شناسی تشدید می‌شوند. همچنین، سروکار داشتن با ارزش‌های دینی بر دشواری تحلیل مسائل مدیریتی می‌افزاید. بنابراین چالش آفرینش روش، فراخور شرایط حل مسئله و پژوهش درباره آن مطرح می‌شود. بدین ترتیب که باید دانش‌پژوهان این رشته را با فراگردهای سالم ساخت روش و آزمون آن آشنا ساخت تا بتوانند فراخور هر وضعیت خاص «مسئله موقعیت»، روش مطلوب برای پژوهش درباره آن را توسعه دهند. این امر به‌ویژه در مواجهه با ارزش‌ها پیچیده‌تر می‌شود؛ تا حدی که می‌توان گفت، یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیدگی علوم انسانی، ضرورت مواجهه مدبرانه با ارزش‌هاست. بنابراین، مقوله چالش علم و دین در ساختاردهی به دانش و ارزش در تصویرپردازی از مسیر توسعه دانش، بسیار مهم جلوه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for Designing and Creation of Method in Management Knowledge and Complex Sciences, Considering the Challenge of Deliberately Confronting Religious Values.

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Pourezzat 1
 • Alireza Asadzadeh 2
1 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Throughout the history of science, various methodologies have been designed and recommended that sometimes years, but also centuries, have dominated the scientific traditions of universities. With the development of knowledge and increasing the diversity of specialties and approaches and the formation of interdisciplinary and multidisciplinary sciences, a kind of confusion was created in the methods and ways of testing scientific achievements that the consequences of this were in some cases negation of the validity of the method and in some cases reducing scientific efforts to repeat mechanical methods for mass production of knowledge. In management knowledge, in terms of dealing with emerging human beings and actors, the meaning avoidance in the face of public managers with necessary realities, false semantics in public administration, the instantaneous emergence of some public administration problems, methodological challenges are exacerbated. Also, dealing with religious values adds to the difficulty of analyzing management issues. Therefore, the challenge of creating a method based on problem solving conditions and research about it is discussed. Thus, scholars of this field should be familiar with the proper processes of the construction of the method and its test so that they can develop the desired method to research about it according to each specific status of "problem-‌situation". This becomes especially complicated in the face of values, to the extent that it can be said that one of the most important reasons for the complexity of the humanities is the necessity of deliberately confronting values. Therefore, the challenge of science and religion in the structuring knowledge and value in illustration of the path of knowledge development is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complexity of human behavior
 • Meaning avoidance
 • False semantics
 • Complexity of management affairs
 • Macro view in public administration
 • Instantaneous emergence of public administration problems
 • Methodology
 • Method design
 • Value orientation