نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله ارائه چارچوبی تئوریک، همراه با نگاه نقادانه و واقع‌گرایانه به مسائل مدیریت دولتی و توسعه در ایران است. بدین منظور بر اساس بنیان‌های تئوریک اساطیر تئوری بوروکراسی تلاش شده است تا مشکلات موجود در نظام اداری به‌عنوان یکی از نظام‌های اجتماعی که در مرکز و کانون نظام‌های اجتماعی قرار دارد و مهم‌ترین رکن یک نظام اجتماعی در به ثمر رساندن خواسته‌های عمومی و اداره امور توسعه در سطح ملی است مورد کنکاش قرار گیرد. تحلیل‌های ما حاکی از وجود مشکلات متعدد در نظام مدیریت دولتی ایران است. مشکلاتی چون: ناکارآمدی و اثربخش نبودن بوروکراسی در ایران، کم خاصیت بودن قدرت تکنوکراتیک و متخصصان در مواجهه با ترجیحات سیاسی در درون بوروکراسی‌های دولتی، توقف بوروکراسی در حرکت وضعی و ضعف اساسی حرکت گردشی، گرایش بوروکرات‌ها به برنامه‌های کوتاه‌مدت و زودبازده به‌گونه‌ای که در عمر خدمتی کوتاه آنان ببار بنشیند، استفاده از بوروکراسی در جهت اهداف سیاسی، تمرکزگرایی شدید، تورم نیروی انسانی، فقدان مراکز اندیشه ورزی و تصمیم‌گیری مبتنی بر معیارهای علمی و پژوهشی، حاکم شدن دیدگاه مهندسی و اقتصادی به جای دیدگاه مدیریتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Public and Development Administrations in Iran

نویسنده [English]

  • Reza Vaezi
چکیده [English]

This article aims at providing a theoretical framework with a critical realistic position toward public administration and development in Iran. For this purpose, taking the mythological foundations of bureaucracy theory as the ground, the attempt is made to investigate the current issues and problems in the administrative system which is considered as one of the main and central pillars of social systems in meeting public demands and ruling developmental issues at the national level. The issues examined in this study are as follows: the ineffectiveness and inefficiency of bureaucracy in Iran, the futile power of technocrats and experts when facing political preferences within governmental bureaucracies, bureaucracy’s halt in rotation movement  and its main weakness in swirl movement, the bureaucratics’ tendency to short-term programs so that the good results can be early yielded during the time of their serving life,  using bureaucracy for political purposes, intense centralization, inflation of human forces, lack of  scientific and research-based think tanks and  decision-making centers, and prevailing economic and engineering perspective over administrative perspective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Social Systems
  • Administrative System
  • Bureaucracy
  • Development Administration
  • Iran Public Administration