بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بودجه‌‌بندی را می‌‌توان قلب فراگرد خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا دربرگیرنده انتخاب اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن‌ها، تقسیم منابع مالی و اقتصادی جامعه بین بخش‌‌های عمومی و خصوصی و تخصیص میان نیازهای رقیب در بخش عمومی است. محصول نهایی این فراگرد، بودجه نام دارد که به‌منزله بازنمای اولویت‌‌ها و بیانیه ارزش‌‌ها و ترجیحات فرهنگی و سیاسی جامعه برای تخصیص منابع عمومی در جهت پیامدهای مطلوب اجتماعی است. نظر به اینکه منطق اصلی فعالیت دولت، کارایی و عدالت است، وجود چارچوبی برای تعیین حیطه فعالیت‌های حکومت به‌منظور هدفمند کردن تخصیص‌‌های عمومی، ضروری می‌‌نماید. باملاحظه چنین ضرورتی، هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای عقلایی ساختن فراگرد بودجه‌‌بندی با اتخاذ رویکرد رویه‌‌ای به بودجه‌‌بندی است. در این رویکرد، به عاریه از ادبیات خط‌‌مشی، دو معیار منافع و مشکلات عمومی، به‌منزله محدوده فعالیت حکومت در نظر گرفته‌شده، چنین استدلال می‌‌شود که با معطوف شدن رویه‌‌های بودجه به این دو معیار و حاکم گردانیدن قواعد رویه، می‌‌توان ضمن جلوگیری از انحراف، بودجه‌‌بندی را در مسیری عقلایی هدایت نمود و ضمن برآورده ساختن نیازها و خواسته‌‌های خردمندانه شهروندان، مشروعیت حکومت را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Procedural Budgeting: A Normative Approach to the Role of the Public Budgeting in Construction the Future Reality

نویسندگان [English]

  • Miryaghob Seyed rezaei
  • Ali asghar Pourezzat
چکیده [English]

Budgeting can be treated as the heart of public policy-making process, because it involves choosing the ends and tools for achieving them, dividing the financial and economic resources of the community between the public and private sectors, and allocating resources among the competing needs of the public sector. The final product of this process is the budget, representing the priorities and statement of the cultural and political values ​​and preferences of the society for allocate public resources toward socially desirable outcomes. Given the main logic of government activity is efficiency and justice, the existence of a framework for determining the scope of government activities in order to purposeful public allocations is necessary. Considering this necessity, the purpose of this study is provide a framework for rationalization of the budgeting process by adopting a procedural approach to budgeting. In this approach, borrowed from the policy literature, public interests and public problems are considered the scope of government activity and argued that, by focusing budget procedures on these two criteria and governing this procedural rules can avoid from deviations, Guide budgeting in a rational direction, meeting the wise needs and aspirations of citizens and strength the government legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public interest
  • general problem
  • procedural rules
  • logic of government activity