تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مشروعیت دولت‌ها وابسته به میزان ارائه «خدمات عمومی» با کیفیت است. خدمات عمومی با هدف تأمین منافع عامه انجام می‌شود و اگر دولتی قدرت انجام دادن این وظیفه را نداشته باشد شایستگی خود را از دست می‌‌دهد. مشروعیت دولت‌ها نه تنها به ماهیت خدماتی است که ارائه می‌‌دهند، بلکه به چگونگی ارائه آن‌ها نیز وابسته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه خدمات عمومی در سه دوره مدیریت دولتی(شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی) و بررسی جایگاه خدمات عمومی و تعالی آن در عصر حاضر می‌باشد.  از این‌‌رو در این مقاله تلاش شده تا ضمن پرداختن به مفاهیم تعالی، خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مرور مختصری بر سه دوره اصلی مدیریت دولتی، در فاصله زمانی دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره سوم یعنی مدل سنتی اداره امور دولتی(TPA)، مدیریت دولتی نوین(NPM) و خدمات عمومی نوین(NPS)،صورت پذیرد. همچنین ارائه خدمات عمومی در هر دوره مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه اهمیت خدمات عمومی  متعالی در عصر حاضر مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public service excellence and pseudo-paradigms of public administration

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Shahla Sohrabi 2
1
2
چکیده [English]

Many scholars believe that the legitimacy of governments depends on the quality of providing "public services". Public services are aim at providing public benefits, and if the government does not have the power to do this, it will lose its worth. The legitimacy of governments not only depends on the nature of the services they provide, but also on how they are presented. The purpose of this research is to assess the status of public services in three periods of public administration (pseudo-paradigms of public administration) and its excellence in the present era. Hence, while addressing the concepts of excellence, public services and the principles governing it, a brief overview of the three main stages of public administration, between the late decades of the nineteenth century and the beginning of the third millennium, namely the traditional public administration (TPA), new public management (NPM), and new public services (NPS) is also presented. In addition, the provision of public services has been investigated in each period and in the end, the importance of the excellent public services in the present age is raised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Service Excellence
  • TPA
  • NPA
  • and NPS