دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-214 
کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی

صفحه 37-72

10.22111/jipaa.2021.154559

سلمان سالاری؛ فریبرز رحیم نیا؛ علی رضا خوراکیان؛ سعید مرتضوی؛ قاسم اسلامی


توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی

صفحه 73-102

10.22111/jipaa.2022.353246.1065

مجید نیکخواه؛ میرعلی سید نقوی؛ محبوبه رحیمی


بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب

صفحه 143-180

10.22111/jipaa.2021.154563

محبوبه منتظر عطائی؛ ربابه منتظر عطائی؛ آتنا گریوانی