درباره نشریه

فصلنامه علمی- تخصصی «حکمرانی و توسعه» به صاحب امتیازی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 79930 به منظور فراهم نمودن بستری برای ارائه مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت و حکمرانی از سال 1400 به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مطالب ارائه شده به فصلنامه باید مطالعات اصلی و منتشر نشده در سایر مجلات باشند.

نشریه دارای فرایند داوری و ارزیابی دو سو گمنام است که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و برعکس.