نویسنده = سجاد صالحی کردآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 125-146

سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاددوستی؛ پروانه زاددوستی