درباره نشریه

فصلنامه علمی- تخصصی «حکمرانی و توسعه» به صاحب امتیازی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 79930 به منظور فراهم نمودن بستری برای ارائه مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت از سال 1396 هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد. مطالب ارائه شده به فصلنامه باید مطالعات اصلی و منتشر نشده در سایر مجلات باشند.

نشریه یک فرایند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و بالعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و بالعکس.