درباره نشریه

فصلنامه علمی-تخصصی حکمرانی و توسعه به صاحب امتیازی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور فراهم نمودن بستری برای ارائه مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت از سال 1379 هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد. مطالب ارائه شده به فصلنامه باید مطالعات اصلی و منتشر نشده در سایر مجلات یاشد.