اهداف و چشم انداز

برخی از اهداف فصلنامه حکمرانی و توسعه به شرح ذیل است:

 - توسعه و گسترش مطالعات و پژوهش­‌های جدید انجام شده توسط اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور

 - ارائه راهکارهای علمی در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهش‌های کاربردی

 - نقد و بررسی نظریه‌ها و نظریات علم مدیریت به ویژه در زمینه حکمرانی و کاربردی کردن این نظریات

 - انتشار یافته‌های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصان کشور

 - فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت