اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشر

نشریه «حکمرانی و توسعه» متعهد به پیروی و حفظ موازین اخلاقی در همه مراحل فرایند انتشار می­‌باشد. در ذیل خلاصه­‌ای از مهم‌­ترین انتظارات اخلاقی از ویراستاران، داوران تخصصی و نویسندگان آمده است.      

1- انتظارات اخلاقی از ویراستار

- (ویراستار) در انجام وظایف مورد انتظار، با دیدگاهی متعادل، عینی و عادلانه، به دور از تبعیض جنسیتی، توجه به مرد یا زن بودن، باورهای مذهبی یا سیاسی و اصالت­های قومی یا جغرافیاییِ نویسندگان عمل نماید.

- در ارتباط با مقالاتی که حمایت مالی دارند و یا از نظر چارچوب، خاص محسوب می­‌شوند، به همان شیوه پذیرش دیگر مقالات رسیدگی نماید؛ به گونه‌ای که مقالات تنها بر اساس شایستگی‌­های علمی و بدون تأثیر از جنبه تجاری و مادی آن مورد توجه و پذیرش قرار گیرند. 

2- انتظارات اخلاقی از داوران

- داوران در فرایند تصمیم­‌گیری دخیل باشند و در بهبود کیفیت مقاله ارائه ‌شده از طریق بازنگری دقیق مقاله ارسالی (نسخه اولیه) به صورت بی‌‎طرفانه و در زمان درست مساعدت نمایند.

- محرمانه ماندن هرگونه اطلاعات داده شده توسط ویراستار یا نویسنده را رعایت نمایند. مقاله ارسالی (نسخه اولیه) را نگهداری یا از آن کپی نکنند.

- ویراستار را از هرگونه مضمون ارائه شده یا منتشر شده که اساساً شبیه به مقاله تحت داوری باشد، آگاه سازند.

3- انتظارات اخلاقی از نویسندگان

- نویسندگان سوابق دقیق داده­‌های مرتبط با نسخه ارسالی خود را نگهداری نمایند و در صورت درخواست در جاهایی که مقتضی باشد، آنها را ارائه و یا دسترسی به این داده‌­ها را فراهم کنند. در صورت امکان و با اجازه از کارفرما، سازمان تأمین­‌کننده مالی و سایر افراد دخیل در پروژه، به منظور به اشتراک­‌گذاری و استفاده از این داده‌­ها توسط دیگران، آنها را در یک پایگاه داده مناسب ذخیره نمایند.

- نویسندگان باید تأیید نمایند که نسخه ارائه شده مقاله در جایی دیگر در دست داوری نیست و یا در مجله دیگری مورد پذیرش قرار نگرفته است. در بخش‌­هایی از محتوای مقاله که با مقالات ارسالی به دیگر مجلات همپوشانی وجود دارد، موضوع را اعلام و آن منابع را ذکر نمایند. همچنین هر گونه مطلب یا مقاله چاپ‌ شده­ مرتبط را در اختیار ویراستار قرار دهند.

- نویسندگان باید تأیید کنند که تمامی کار ارائه شده دارای اصالت است و هر گونه محتوای بازتولیدشده از دیگر منابع را ذکر و به آن اذعان نمایند. برای چاپ دوباره هر گونه محتوا از دیگر منابع از صاحبان آن آثار کسب اجازه کنند.

- اگر خطای قابل توجهی در مقاله پیدا شود، نویسندگان فوراً باید مجله یا ناشر مجله را مطلع نمایند. با سردبیر و ناشر در انتشار یک متن اصلاحی، ضمیه، اطلاعیه مربوط به اصطلاحیه، و یا باز پس گرفتن مقاله، هر زمانی که لازم به نظر می‌­رسد همکاری کنند.