کلیدواژه‌ها = توسعه
سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-60

نجمه مهدی‌بیگی؛ اسماعیل یعقوبی


حکمرانی و توسعه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400

علی اصغر پورعزت