کلیدواژه‌ها = نسل Y
مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 3-36

10.22111/jipaa.2021.154558

سهند اکبری؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان