مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22111/jipaa.2021.154558

چکیده

امروزه نسل‌های مختلفی از انسان‌ها در یک جامعه وجود دارد. بدیهی است هر نسل با توجه به رخدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی که تجربه کرده است، نگرش‌ها، ادراک‌ها  و نیازهای متفاوتی داشته و وقایع پیرامون خود را تا حد زیادی متفاوت از هم تبیین و تفسیر می‌کنند. در سازمان‌ها نیز نسل‌های مختلفی از کارکنان وجود دارند که دارای انتظارات، خصوصیات و ارزش‌های متفاوتی هستند. شناخت این عوامل جهت جذب و نگهداشت کارکنان هر نسل ضرورتی اساسی است و وجود این تنوع‌ها، مدیریت موثر این نسل‌ها را به چالشی اساسی برای سازمان‌ها تبدیل کرده است. پنج نسلی که مرسوم‌ترین دسته‌بندی از نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری است شامل سنت‌گرایان، ازدیاد اولاد، نسل X، نسل Y و نسل Z است. از این جهت در این مقاله به بررسی این نسل‌ها در محیط‌‌های کاری پرداخته شده است تا با شناخت هرچه بهتر آن‌ها بتوان سیاست‌های مناسب هر نسل را اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Generations of Human Resources In the Workplace

نویسندگان [English]

  • Sahand Akbari 1
  • Aryan Gholipour 2
  • abbas nargesian 3
1 Master of human resource development,, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, there are different generations of humans in the society. It is obvious that each generation has different attitudes, perceptions and needs according to the social, historical, cultural and economic events they have experienced, and they explain and interpret the events around them in a very different way. In organizations, there are different generations of employees who have different expectations, characteristics and values. Recognizing these factors is also essential for attracting and retaining employees of each generation, and the existence of these diversities has made effective management of these generations a major challenge for organizations. The five generations that are the most common classification of human resource generations in the workplaces include the traditionalists, the babyboomer, generation X, generation Y, and generation Z. Therefore, in this article, these generations have been studied in workplaces so that by knowing them better, appropriate policies of each generation can be adopted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditionalists
  • Babyboomer
  • Generation X
  • Generation Y
  • Generation Z