کلیدواژه‌ها = حکمرانی شبکه ای
تدوین مدل بومی حکمرانی برای نظام سلامت ایران با رویکرد شبکه‌ای

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 147-176

10.22111/jipaa.2023.414955.1136

حامد سلیمانی؛ داود حسین پور؛ میرعلی سید نقوی


تحلیل سیستم حکمرانی شبکه‌ای توسعه پایدار مناطق محروم کشور

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-102

10.22111/jipaa.2022.350230.1061

مرضیه صمدی فروشانی؛ محمدجواد کیهان پور؛ فرشید شکر خدایی