دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-190 
ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی

صفحه 103-128

10.22111/jipaa.2021.153773

باقر عسگرنژاد نوری؛ حبیب ابراهیم پور؛ شراره لطفی؛ الله یار بیگی فیروزی