دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-198 
بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی

صفحه 103-124

10.22111/jipaa.2021.136837

شمس الدین نیک منش؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ افسانه رضایتی چرانی


ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

صفحه 125-146

10.22111/jipaa.2021.136838

سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاددوستی؛ پروانه زاددوستی